Joe Rogan Explains Brazilian Jiu Jitsu

UFC color commentator Joe Rogan explains Jiu Jitsu, and martial arts.